بایگانی وبلاگ

پیشینه تاریخی شاخصه توسعه استان

تاریخ کهن استان و میراث فرهنگی ماندگار خراسان جنوبی با جذابیت ها و زیبایی های منحصر به فردی که دارد، شاخصه بسیار مهمی برای توسعه و پیشرفت، اشتغال زایی و معرفی به مجامع مهم داخلی و جهانی است. این ظرفیت

ارسال در : تاریخی
دکتر محمد رضا خراشادی زاده

✓ دارنده دکترای ریاضی
✓ امیر ارتش، رئیس سابق دانشکده دفاع ملی
✓ دانشیار پایه ۳۰ دانشگاه عالی دفاع ملی
✓ ارائه دهنده مدل نوین و بومی طراحی استراتژیترجمه شده توسط : بسته بندی