بایگانی وبلاگ

بسم ا… قاصم الجبارین و این است وعده ی نصرت الهی و این است وعده راستین خون. این پایان ماجرا نیست این شروع ماجراست ؛ از امروز با فرماندهی رهبری عزیز ، با ضربات کوبنده ی موشکی، ما به قدس

ارسال در : سیاسی

انتقام سخت..

قیام خون…دنیا می داند که این سیل اشکها و این خیل به ماتم نشسته، سواران قیام عاشورایی تاریخند. قیامی دوباره که کاخ سفید را به سیاهی خواهد کشاند و بخت سپیدشان را در روزگار هلهله های شیطانی، به تیرگی نوید

ارسال در : سیاسی
دکتر محمد رضا خراشادی زاده

✓ دارنده دکترای ریاضی
✓ امیر ارتش، رئیس سابق دانشکده دفاع ملی
✓ دانشیار پایه ۳۰ دانشگاه عالی دفاع ملی
✓ ارائه دهنده مدل نوین و بومی طراحی استراتژیترجمه شده توسط : بسته بندی