بایگانی وبلاگ

بررسی سوابق دکتر محمدرضا خراشادی زاده

نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی متولد سال 1342 روستای نصرآباد(خراشاد) بیرجند • دکترای ریاضی از دانشگاه ملی شهید باهنر و کسب رتبه اول در دوران تحصیل و اولین فارغ التحصیل ارتش ج.1.1 در این مقطع • سرتیپ ارتش

ارسال در : معرفی
دکتر محمد رضا خراشادی زاده

✓ دارنده دکترای ریاضی
✓ امیر ارتش، رئیس سابق دانشکده دفاع ملی
✓ دانشیار پایه ۳۰ دانشگاه عالی دفاع ملی
✓ ارائه دهنده مدل نوین و بومی طراحی استراتژیترجمه شده توسط : بسته بندی