بایگانی وبلاگ

عناب محصول ثروت ساز خراسان جنوبی

سطح وسیعی از مناطق مختلف استان ، باغ های عناب و عنابستان های پر طراوتی است که در سرتاسر ایران بی مانندند.عناب محصولی استراتژیک و ثروت ساز برای خراسان جنوبی است که می تواند علاوه بر کمک به توسعه ی

با برچسب: ,
ارسال در : اقتصادی
دکتر محمد رضا خراشادی زاده

✓ دارنده دکترای ریاضی
✓ امیر ارتش، رئیس سابق دانشکده دفاع ملی
✓ دانشیار پایه ۳۰ دانشگاه عالی دفاع ملی
✓ ارائه دهنده مدل نوین و بومی طراحی استراتژیترجمه شده توسط : بسته بندی