بایگانی وبلاگ

ظرفیت های ورزشی در استان خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی اقیانوس بیکرانی از ظرفیتهای انسانی است.بخشی از این ظرفیت بزرگ در حوزه ورزش استان فعال است.ما مدال آوران، مربیان، ورزشکاران و استعدادهای فراوانی در ورزش داریم که در صورت کشف، هدف گذاری و آموزش، می توانند نام

با برچسب:
ارسال در : اجتماعی
دکتر محمد رضا خراشادی زاده

✓ دارنده دکترای ریاضی
✓ امیر ارتش، رئیس سابق دانشکده دفاع ملی
✓ دانشیار پایه ۳۰ دانشگاه عالی دفاع ملی
✓ ارائه دهنده مدل نوین و بومی طراحی استراتژیترجمه شده توسط : بسته بندی