بایگانی وبلاگ

ظرفیت گیاهان دارویی خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی اقیانوسی پهناور از گونه های مختلف گیاهان دارویی است.این گنج عظیم علاوه بر ظرفیت های اشباع و اقناع حوزه ی بازارهای داخلی ، قابلیت های وسیع صادراتی نیز دارد.گیاهان دارویی می توانند نسخه شفابخش اشتغال استان و

با برچسب:
ارسال در : اقتصادی
دکتر محمد رضا خراشادی زاده

✓ دارنده دکترای ریاضی
✓ امیر ارتش، رئیس سابق دانشکده دفاع ملی
✓ دانشیار پایه ۳۰ دانشگاه عالی دفاع ملی
✓ ارائه دهنده مدل نوین و بومی طراحی استراتژیترجمه شده توسط : بسته بندی